Klicka här för mer väderdata från Orrön.
Klicka här för att öppna bilden nedan i ett eget fönster
Daggpunktstemperaturen

är den temperatur som har det rådande ångtrycket som mättnadsångtryck. Ju torrare luften blir desto lägre blir daggpunkten, vilket innebär att det krävs allt lägre temperaturer för att vattenångan skall kondenseras. I mättad luft sammanfaller daggpunkten med den rådande lufttemperaturen.

Lufttrycket

anges i hektopascal (hPa), vilket är detsamma som millibar (mb).

Regn

Nederbörden anges i millimeter, vilket motsvarar en liter per kvadratmeter.

Lätt regn  = Högst 0,5 mm på en timme.
Något regn = Upp till 1 mm totalt.
Måttligt regn = Upp till 4 mm på en timme.
Kraftigt regn = Mer än 4 mm på en timme.
Rikligt med regn = Mer än 15 mm totalt.

Vindstyrka
mått på effekten  av svaga och starka vindar. Vindstyrka förväxlas ofta med vindhastighet,  som är hastigheten av vindens rörelse i förhållande till en fix punkt på jorden. Som mått används normalt de vanliga hastighetsenheterna: meter per sekund (m/s), kilometer per timma (km/h) eller knop (kn).

Vindriktning
Varifrån vinden blåser.
N = Norr, 0°
E = Ost, 90°
S = Syd, 180°
W = Väst, 270°