Bastun och bryggan skärfjärden (orröstömmen)

2/9-06
Från sjön den.

 


19/8-06
Bastuboden som nu är klar.

 

27/5-06
Bild på Bastuboden.

 


30/6-06
Bild från trappan.

 


23/9-06
Däcket och trappan.

 


23/10-05
Räcket runt däcket.

 


30/6-06
Framsidan.

 


1/7-06
Bastu lavarna på plats, ny bild kommer.
 

1/7-06
Lavarna.

 


1/7-06
Bild från ingången.

 


25/6-06
Sten mönstrat kakel bakom bastu aggregatet.

 


25/6-06
Bastu kaminen är på plats.

18/6-06
Ingång till bastun.
 

10/6-06
Ny lagda plattor.